The Radio New Zealand Charter Te Tūtohinga o Te Reo Irirangi o Aotearoa

English

The Radio New Zealand Amendment Act received Royal assent from 1 April 2016. The legislation makes some amendments to the Radio New Zealand Charter. The updated Radio New Zealand Charter will be added to our website as soon as we receive the final version.

The Charter is an important document which sets out our operating principles.

It defines what we do so that everyone – staff, listeners and other stake-holders – can easily understand our objectives and what we are expected to provide for the New Zealand taxpayer.

The Charter is reviewed every five years.

Charter and Principles of Radio New Zealand

Charter -

 • (1) The functions of the public radio company shall be to provide innovative, comprehensive, and independent broadcasting services of a high standard and, without limiting the generality of the foregoing, to provide -
  • (a) Programmes which contribute toward intellectual, scientific, cultural, spiritual, and ethical development, promote informed debate, and stimulate critical thought; and
  • (b) A range of New Zealand programmes, including information, special interest, and entertainment programmes, and programmes which reflect New Zealand's cultural diversity, including Maori language and culture; and
  • (c) Programmes which provide for varied interests and a full range of age groups within the community, including information, educational, special interest, and entertainment programmes; and
  • (d) Programmes which encourage and promote the musical, dramatic, and other performing arts, including programmes featuring New Zealand and international composers, performers, and artists; and
  • (e) A nationwide service providing programming of the highest quality to as many New Zealanders as possible, thereby engendering a sense of citizenship and national identity; and
  • (f) Comprehensive, independent, impartial, and balanced national news services and current affairs, including items with a regional perspective; and
  • (g) Comprehensive, independent, impartial, and balanced international news services and current affairs; and
  • (h) An international radio service to the South Pacific (Radio New Zealand International), which may include a range of programmes in English and Pacific languages; and
  • (i) Archiving of programmes which are likely to be of historical interest in New Zealand .
 • (2) In providing broadcasting services, the public radio company shall take account of -
  • (a) Recognised standards of excellence; and
  • (b) Its responsibility as the provider of an independent national broadcasting service to provide a balance between programmes of wide appeal and programmes of interest to minority audiences; and
  • (c) The broadcasting services provided by other broadcasters; and
  • (d) Surveys, commissioned annually, of persons who are members of its current audiences to establish whether those members consider that the quality and quantity of its services are being maintained in accordance with subsection (1); and
  • (e) Surveys, commissioned from time to time, of persons who are not members of its current audiences.
 • (3) The public radio company must, as part of its annual report, inform the shareholding Ministers of -
  • (a) The objectives and results of the annual surveys of its current audiences under subsection (2)(d); and
  • (b) The objectives and results of any surveys of people not in its current audiences under subsection (2)(e); and
  • (c) The measures, if any, it has taken in response to those results.

Principles Of Operation -

 • (1) The public radio company shall, in fulfilling its Charter, exhibit a sense of social responsibility by having regard to the interests of the community in which it operates and by endeavouring to accommodate or encourage those interests when able to do so.
 • (2) The public radio company shall, in fulfilling its Charter, operate in a financially responsible manner so that it maintains its financial viability.
 • (3) For the purposes of subsection (2) of this section, the public radio company is financially viable if-
  • (a) The activities of the company generate, on the basis of generally acceptable accounting principles, an adequate rate of return on shareholders' funds; and
  • (b) The company is operating as a successful going concern.

Te Reo Māori

He pukapuka nui whakaharahara te Tūtohinga, ko tāna he whakatau i ā mātou mātāpono whakahaere.

Ka tākina i te tūtohinga ngā mahi e tika ana kia mahia e te katoa - āna kaimahi, āna kaiwhakarongo, me ērā atu tāngata whai pānga, - arā, he pukapuka e mārama ai tātou ki ngā hua o ā mātou mahi mā te hunga utu tāke o Aotearoa.

Whakahōutia ai te tūtohinga ia rima tau.

Ko te Tūtohinga me ngā Mātāpono o Te Reo Irirangi o Aotearoa

Tūtohinga -

 • (1) Ko ngā mahi taketake o te kamupene reo irirangi tūmatanui he hora i ngā pāhotanga auaha, pāhotanga anga whānui, pāhotanga tū motuhake, e kīia ai kua eke ki ngā taumata tino tiketike, otirā, kia pēnei te whakawhāiti, (me te waiho i ngā kaupapa whānui i runga ake nei kia whai mana ana) kia horaina -
  • (a) He pānui hei whakatupu i te whanaketanga ā-hinengaro, ā-pūtaiao, ā-ahurea, ā-wairua, ā-take tapatahi, he pānui e puea ake ai ngā taukumekume ā-kupu whai hua i runga i te mōhio, e whakaohongia te whakaaro arowhāiti; me te
  • (b) te matahuhuatanga o ngā pānui nō Aotearoa, tae atu ki ngā pānui pārongo, ngā pānui ā-rōpū motuhake, ngā pānui whakangahau i te tangata, ngā pānui hei whakaata i te noho kākano-tini o te tangata ki Aotearoa, tae atu ki te reo Māori me ngā tikanga Māori; me
  • (c) Ngā pānui ka anga atu ki ngā rōpū matahuhua, ki ngā reanga maha i waenga i te hapori, tae atu ki ngā pānui pārongo, pānui mātauranga, pānui ki ngā rōpū motuhake, ngā pānui whakangahau i te tangata; me
  • (d) Ngā pānui whakatenatena, whakatairanga i ngā toi, ahakoa pūoru, ahakoa whakaari, ahakoa te tini o ngā toi whakatangitangi, whakakitekite, tae atu ki ngā pānui whakaata i ngā mahi a ngā kaitito waiata, kaiwhakatangi, tohunga toi ; me
  • (e) Tētahi ratonga ā-motu whānui e tukua ai he pāhotanga tino tiketike te pai ki te tini tangata o Aotearoa, e puea ake ai te whakaaro piri ki tō rātou mana kirirarau, ki tō rātou toi whenua; me
  • (f) Ngā ratonga pānui pitopito kōrero, rongo kōrero ā-motu o te wā tū motuhake, tōkeke, tūtika hoki, tae atu ki ngā pānui mai i ngā takiwā, i runga i te titiro o aua takiwā; me;
  • (g) Ngā ratonga pānui pitopito kōrero, rongo kōrero o te wā mai i te ao ka kīia he tū motuhake, he tōkeke, he tūtika hoki, me;
  • (h) Tētahi ratonga reo irirangi ki Te Moana-nui-a-Kiwa (Te Reo Irirangi o Aotearoa, Te Moana-nui-a-Kiwa) kei roto i ōna pāhotanga te matahuhuatanga o ngā pānui i te reo Pākehā, i ngā reo rānei o Te Moana-nui-a-Kiwa; me
  • (i) Te rokiroki i ngā pānui ka whakaarotia ka noho hei taonga ki te hunga whai i ngā tātai kōrero o mua i Aotearoa.
 • (2) I roto i āna pāhotanga, me whai whakaaro te kamupene reo irirangi tūmatanui ki -
  • (a) Ngā taumata hiranga e tino mōhiotia ana; me
  • (b) Ōna haepapa kia noho hei kaipāho tū motuhake, me te whakaputa pānui e anga ana ki te iwi nui tonu i tētahi taha, me ngā pānui ka anga atu ki ngā hiahia o ngā rōpū iti iho, i waenga i te iwi whānui; me
  • (c) Ngā ratonga pāhotanga ka whakaputaina ki te ao e horaina mai ana e ētahi atu kaipāhotanga; me
  • (d) Ngā rangahau i ngā tāngata o roto i ōna kaiwhakarongo kia kitea mehemea kei te ū tonu te pai me te rahi o ngā ratonga ki ngā whakaritenga i te tekihana iti (1), ki ō rātou whakaaro; me
  • (e) Ngā rangahau, i ētahi wā i ngā tāngata ehara i te kaiwhakarongo i tēnei wā ki ōna pāhotanga.
 • (3) Me tahuri te kamupene, i raro i ngā whakaritenga o tōna pūrongo ā-tau, ki te whakamōhio i te Minita pupuri hea mō -
  • (a) Ngā whāinga me ngā hua o āna rangahau-ā-tau o ōna kaiwhakarongo o te wā i raro i a tekihana iti (2)(d); me
  • (b) Ngā whāinga me ngā hua o ana rangahau-ā-tau o ngā tangata ehara i te kaiwhakarongo i tēnei wā i raro i a tekihana iti (2)(e); me
  • (c) Ngā whakaritenga me ngā mahi ka whāia hei urupare ki ngā kitenga o aua rangahau.

Ngā Mātāpono Whakahaere -

 • (1) I roto i tāna kawe i ngā haepapa o tōna tūtohinga, ka whakaahuatia e ia te whakaaro-nui ki te painga ka puta ki te iwi nui tonu e mahi nei i roto, me te manawanui ki te whakatutuki i aua hiahia, ki te whakatenatena rānei i aua hiahia ina taea e ia.
 • (2) I roto i āna mahi whakatutuki i tōna tūtohinga, ka mahi nui te kamupene reo irirangi tūmatanui kia kawea āna mahi i runga i ngā tikanga whakahaere pūtea takohanga tonu, kia pakari tonu ai tōna taha pūtea.
 • (3) Mō ngā whakaritenga o te tekihana iti (2) o tēnei tekihana, ka kīia kei te pakari te taha pūtea mehemea -
  • (a) Ka hua ake i ngā mahi a te kamupene tētahi whakahokinga moni āhua nui tonu mō ngā pūtea o te hunga pupuru hea, i runga anō i ngā mātāpono kaikaute e whakaaetia nuitia ana; ā
  • (b) Kei te haere te kamupene hei kamupene pakari, hei kamupene whai oranga.

About Radio New Zealand