27 Oct 2014

Te Kupu o te Wiki: Homai - Pass to me

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: homai - pass to me. Homai he inu māku. Pass me the drink (please).