17 Feb 2010

Push to have Runanga o Ngai Tahu recognised as Kai Tahu

From Morning Report, 8:23 am on 17 February 2010

Some Ngai Tahu Maori language speakers are pushing for the Runanga o Ngai Tahu to be renamed Te Runaka o Kai Tahu.