18 Nov 2008

Bowie's Waiata - Tour of Takapuwahia Marae with guide Nelson

An audio tour of Takapuwahia Marae with guide Nelson Solomon.