15 Mar 2015

Whakatauki mo 15 o Poutū te rangi (March) 2015

From Te Ahi Kaa, 6:08 pm on 15 March 2015

Toitu te kupu, toitu te mana, toitu te whenua - Hold fast to Māori culture, without language, without mana and without land, the essence  of Māori be lost.