9 Nov 2015

LIVE cricket: NZ vs Australia

3:47 pm on 9 November 2015

Here's the match scorecard.