Te Ao Māori

Featured stories for Te Ao Māori

Octopus vs Shark

What does it mean to 'die like an octopus'? Te Ahi Kaa looks at the whakatauki (Māori proverb) Kaua e mate wheke me mate ururoa. Audio

Displaying items 1 - 25 of 2940 in total

Prev 1 3 4 5 ...