27 Jul 2014

Whakatāuki mo 27 o Hongōngoi (July) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 27 July 2014

Patua te taniwha o te whakama. Do not let shyness overcome you.