28 Sep 2014

Whakatauki mo 28 o Mahuru 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 28 September 2014

E kore e hekeheke, he kakano Rangatira I will never be lost for I am the seed of chiefs Whakataūki voiced by Reina Whaitiri nō Kai Tahu and explained with Robert Sullivan nō Ngāpuhi, Kai Tahu, Irish