30 Nov 2014

Whakatāuki mo 30 o Whiringa ā rangi (November) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 30 November 2014

Te Hiahia tuturu ki te tiaki te Mauri o Paraninihi te mahi I mua kia oti ai. Te Rangatiratanga o Paraninihi mo nga iwi o Taranaki. The ultimate goal is to guard the mauri of Paraninihi, to continue the work so Paraninihi can stand as a leader for iwi of Taranaki.