25 Aug 2013

Whakatāuki for 25 August 2013

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 25 August 2013

Korōria ki te atua kei runga, maungārongo ki te whenua, whakaaro pai ki nga tangata katoa. Glory to God on high, peace on earth, goodwill to all mankind. Explained by Rangi Kipa nō Te Atiawa.