10 Nov 2013

Whakatāuki for 10 November

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 10 November 2013

Nau te rourou, Naku te rourou. Ka ora ai te iwi katoa. Explained by Erueti Tutaki nō Ngāti Maniapoto.