22 Dec 2013

Whakatāuki mo 22 December 2013

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 22 December 2013

He whare i whakaarahia i roto i te pa tuwatawata o nga tumanako. An establishment or a house that inspires. Explained by Karl Leonard no Ngati Rangiwewehi.