23 Mar 2014

Whakatāuki mo 16 o Poutū te rangi (March) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 23 March 2014

Kahungunu ki te whaiao, Ki te ao Marama. Kahungunu seeking enlightenment and understanding throughout the world. This week's whakatauki is explained by Alex Ann Edwards nō Ng­ā­ti Kahungunu.