13 Apr 2014

Whakatāuki mo 13 o Paenga whāwhā (April) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 13 April 2014

Pōnga Rā, Pōnga Rā ka tata kii mai te whare o nga ture. In our darkest moment who will you fight for? Explained by Robert Ruha nō Ngāti Pōrou, Te Whānau ā Āpanui