27 Apr 2014

Whakatāuki mo 27 o Paenga whāwhā (April) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 27 April 2014

Kia pēnei te māroro o te kākahu me te mangemange. Let your clothes be made as strong as mangemange that never wears out.