25 May 2014

Whakatāuki mo 25 o Haratua (May) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 25 May 2014

Tau arai i te po titoko o te ao marama, Ko te wehe a Ihoa te Timatanga i te Whakaroha nui. To overcome darkness and despair, seek new learning and understanding. This weeks' whakatauki is explained by Takurua Tawera no Ngai Tuhoe.