1 Jun 2014

Whakatauki mo 1 o Pipiri

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 1 June 2014

He korero te kai a te rangatira. The talk of chiefs. Voiced by Gideon Porter