1 Jun 2008

Whakatauki: Ka puta Matariki, ka rere a Whānui

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 1 June 2008

Ka puta Matariki, ka rere a Whānui. Ko te tohu tena o te tau e. Matariki re-appears, Whānui starts its flight. Being the sign of the new year!