29 Jun 2014

Whakatāuki mo 29 o Pipiri (June) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 29 June 2014

Whakanuia te tau hou. Happy new year. This weeks whakatāuki is explained by Anahera Higgins nō Ngāti Konohi.