14 Nov 2016

QUAKE LATEST - Magnitude

8:24 am on 14 November 2016
QUAKE LATEST - Magnitude