28 Aug 2015

Korakotaiwaha Kawana's waiata: Moe mai ra nga toa maia

From News Extras

Year 8 student Korakotaiwaha Kawana won the junior section of nation-wide competition that honours the 28th Māori Battalion for a song he composed: Moe mai rā ngā toa maia.