28 Jun 2014

NZ Post Book Awards 2014 - Taka Ki Ro Wai

Veava-Mei and Araraina review Taka Ki Ro Wai by Keri Kaa and Martin Page, winner of the inaugural Te Kura Kaupapa Māori award.

Veava-Mei and Araraina